Kopřivnice - Areál zdraví

Na základě získané dotace z evropských fondů, které získal skautský oddíl Vanaivan, se nyní buduje Areál zdraví v Kopřivnici. Součástí tohoto areálu má být také umělá lezecká stěna. Před rekonstrukcí byl areál zdraví zchátralý pozemek ve vlastnictví města. Město tyto pozemky svěřilo do vlastnictví skautů. V areálu by měl vyrůst nový komplex budov a bohatá nabídka volnočasových aktivit. Kromě lezecké stěny se v areálu bude nacházet lanové centrum, veřejné tábořiště, lukostřelecká zóna aj.

Projekt byl sestaven na základě dotazníkového šetření, kterým byly osloveny cílové skupiny, kterým byl projekt určen. Projekt má doplnit současnou nabídku městských sportovních a relaxačních zařízení a také má rozšířit možnosti pro sportovní vyžití a rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Stavba by měla být dokončena na podzim roku 2011.

Náklady na realizaci jsou zhruba 6 000 000 Kč,- . Areál bude sloužit nejen skautskému oddílu,ale také dalším neziskovým organizacím a město má v plánu jej v budoucnu využít pro budování svých partnerských vztahů. Areál také bude přístupný široké veřejnosti.


 

Fotogalerie: Kopřivnice - Areál zdraví